Thuiswinkel.org onderzoekt shoppen in 2020

De Thuiswinkel Organisatie gaat zich oriënteren in de wereld van omnichannel. Het neemt samen met enkele andere brancheorganisaties het initiatief voor het onderzoeksprogramma Shopping 2020. Hierin wordt gekeken naar hoe de shoppingwereld er over pakweg zeven jaar uitziet. Want wij van GeenSteen weten als geen ander dat die wereld drastisch gaat veranderen!

De Thuiswinkel Organisatie heeft dan ook verschillende redenen voor het opzetten van dit, volgens hen ambitieuze, onderzoeksprogramma. Onder andere de snelle verschuiving van omzet van fysieke naar omnichannel-retail, de ingrijpende digitalisering van producten en diensten en de sterkte toename van internationale (digitale) concurrentie hebben tot deze stap geleid. Samen met brancheorganisaties, maar ook met het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek wil Thuiswinkel.org een toekomstbeeld schetsen van de online verkoop. Waar gaat het heen met de online en stenen winkels?

“Het doel is vast te stellen welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche en bedrijfsniveau opdat B2C ondernemend Nederland succesvol kan online verkopen in 2020, ook internationaal.”

De kickoff van het onderzoeksprogramma zal plaatsvinden op het Shopping Tomorrow-congres dat op 23 april aanstaande wordt georganiseerd. Hierbij zullen meerdere werkgroepen trends identificeren en onderbouwen. Tijdens drie congressen gedurende dit jaar zullen de resultaten worden teruggekoppeld aan het brede publiek en met andere werkgroepen worden gedeeld. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een visie-document en actieplan over shoppen in 2020.